Dopad na životní prostředí

Udržitelnost životního prostředí není pouze o zachování našich zdrojů, ale o schopnosti sdílet odkaz pro budoucí generace. Co uděláme pro snížení našeho dopadu na životní prostředí nyní, bude mít přímý dopad na svět, který zanecháme našim dětem. Všichni máme zodpovědnost za snížení naší uhlíkové stopy a zamyšlení se nad tím, jakou energii a jaké materiály používáme.

V Kaori přispíváme našemu světu tím, že se zaměřujeme na ekologické technologie a zefektivňujeme je. Věříme v efektivní použití vysoce jakostních materiálů a výrobu kvalitních produktů, které vydrží. Navrhujeme relativně malá, ale vysoce efektivní termální řešení, která vyžadují k výrobě méně materiálu, využívají méně pracovních kapalin a k provozu vyžadují méně energie; díky tomu všemu zanecháváme v porovnání s tradičními trubkovými výměníky tepla o mnoho menší uhlíkovou stopu.

K podpoře udržitelnosti životního prostředí společnost Kaori vybudovala kulturu vědomého využívání energie. Nejen, že vyrábíme vysoce kvalitní termální řešení, rovněž všechny zaměstnance podporujeme, aby si uvědomovali vlastní spotřebu energie i lokální a globální problémy související s životním prostředím. Společně se tak stáváme energeticky efektivnějšími a chráníme naše životní prostředí.