Obchodní filozofie

Základní hodnoty

Inovace, Kvalita, Zodpovědnost, Čest

Známka jakosti 21. století:

Společnost Kaori Heat Treatment Co. Ltd. implementuje nové koncepty designu a vynikající know-how výroby, aby dosáhla co nejlepších produktů Kaori. V průběhu let získala společnost Kaori pevné základy na základě bohatých zkušeností a je připravená čelit novým výzvám a využít tak své odborné a kreativní znalosti.

Vize:

Stát se přední společností v oblasti termálních technologií.

Mise:

Společnost Kaori se zaměřuje na řešení problémů z oblasti termální technologie a zlepšení průmyslové výkonnosti termálních aplikací. V souladu se zásadou "Šetrnost k životnímu prostředí a úspora energie" společnost Kaori pracuje na zachování konceptu zelené energie a vytváří novou éru energetické společnosti.

Strategie:

  • Rozšířit značku Kaori po celém světě na základě zodpovědné výroby spolehlivých produktů Rozšíření přítomnosti pájených deskových výměníků tepla Kaori po celém globálním trhu.
  • Věnovat se trvalým inovacím produktů a vývoji a rozvoji. Dodržovat ekologicky šetrné a energii spořící koncepty, vyrábět nejefektivnější produkty termální technologie a dále přispívat k úspoře energie po celé planetě.
  • Poskytovat produkty/služby včas, okamžitě a přesně. Kaori si váží potřeb a názorů zákazníků, které využívá k dalšímu zlepšování.
  • Dosáhnout a překročit finanční cíl společnosti a sdílet plody naší práce s akcionáři a obchodními partnery.
  • Cenit si lidských zdrojů coby nejcennějšího aktiva společnosti. Kaori nabízí zaměstnancům odpovídající školení a vzdělání, stejně tak harmonické a bezpečné pracovní prostředí, které pomáhá jednotlivcům plnit jejich cíle a inspiruje je k optimální výrobní kapacitě.