Jak fungují deskové výměníky tepla (BPHE)

KPájené deskové výměníky tepla (BPHE) Kaori jsou vyrobené z profilovaných desek z nerezové oceli, které jsou spájené mědí nebo niklem. Výměníky jsou pájené ve vakuové peci a tak vzniknou dokonale těsné prostory mezi každou deskou. Proces pájení tyto desky dokonale spojí, a ty jsou poté extrémně odolné a umožňují výměníku Kaori fungovat pod vysokým pracovním tlakem a při vysokých teplotách.

Mezery v prostoru mezi deskami se stanou kanály, kdy jedna kapalina protéká lichými kanály a jiná kapalina protéká sudými kanály. K výměně tepla dochází prostřednictvím desek na velké ploše, díky čemuž jsou výměníky Kaori velmi efektivní. K přenosu tepla se používá téměř veškerý materiál a proto je toto řešení velmi kompaktní a nákladově efektivní.

Vzory desek jsou navrženy tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. Zvláštní pozornost je věnována návrhu šířky úhlu kanálů a hloubce ražení jednotlivých desek. Vzory desek způsobují vysoce turbulentní proudění, které výrazně snižuje případné zanášení a zvyšuje účinnost prostupu tepla. Po desetiletích výzkumu společnost Kaori optimalizovala vzory desek pro konkrétní zařízení a pokračuje v hledání inovativních způsobů zvyšování účinnosti při současné minimalizaci tlakových ztrát.

Standardní vzor BPHE má jednoduché uspořádání; díky tomu kapaliny proudí jednotkou v jednom směru. Vícecestné uspořádání se používá tam, kde kapalina může změnit směr toku a někdy se používá pro nízké průtoky nebo extrémní přiblížení teplot. Jindy se vícecestné uspořádání používá k zajištění konfigurací s flexibilním designem.

http://www.kaori-taiwan.com/photo/gasket-plate/gasket-applications-2.jpg                http://www.kaori-taiwan.com/photo/gasket-plate/gasket-applications-3.jpg
 

Vzhledem k tomu, že je při nákupu nových BPHE potřeba zvážit řadu věcí souvisejících s optimalizací designu a aplikace, s výběrem nejvhodnějšího řešení pro přenos tepla vám pomůže zástupce Kaori.