Často kladené otázky

 • Jak pájený deskový výměník tepla funguje?

  O: Pájené deskové výměníky tepla Kaori jsou vyrobené z desek nerezové oceli spájených tak, že mezi deskami tvoří samostatné kanálky. Každá druhá deska je otočená tak, aby se drážky vzorku rybí kosti protínaly s těmi druhými a tak tvoří v bodech kontaktu mřížku. Struktura mřížky způsobuje v kanálcích mohutné turbulence a tak mezi médii zajišťuje maximální přenos tepla.

 • Jaké jsou některé z aplikací, v kterých se používají pájené deskové výměníky tepla?

  A:  Pájený deskový výměník tepla Kaori lze použít s různými médii:

  • Všechny typy chladiv. (Použití čpavku vyžaduje výměníky tepla pájené niklem)
  • Organická rozpouštědla
  • Oleje a další ropné produkty
  • Různé solné roztoky (směsi glykolu, lihu, atd.)
    

  Pájený deskový výměník tepla Kaori lze použít v zařízeních:

  • Tepelná čerpadla
  • Sušičky vzduchu
  • Průmyslové chladiče; stroje na výrobu plastů, svařovací stroje, hydraulické lisy, chlazení kompresoru.
  • Chladič vody, pitné vody nebo upravené vody pro různá průmyslová odvětví.
  • Udržení teploty v akumulačních nádržích.
  • Rekuperace tepla včetně využití tepla z přehřátých par.
  • Ústřední topení včetně podlahového vytápění.

  Chladírenská zařízení, pájené deskové výměníky tepla lze použít jako:

  • Výparníky
  • Kondenzátory
  • Výměníky na sání do kompresoru
  • Výměníky na využití tepla z přehřátých par
  • Podchlazovače kondenzátu  
  • Ekonomizéry
  • Mezichladiče
  • Chladiče oleje 
 • Jaké jsou výhody použití pájených deskových výměníků tepla Kaori v porovnání s jinými typy výměníků tepla?

  V porovnání s tradičními trubkovými a rozebiratelnými typy výměníků tepla nabízí pájené deskové výměníky tepla Kaori mnoho velkých výhod, včetně:

  • Vyššího tepelného přenosu
  • Vyššího provozního tlaku
  • Vyšší tepelné odolnosti a možnosti vyšších provozních teplot
  • Kompaktnější velikosti a mnohonásobně nižší hmotnosti
  • Snížení počátečních a provozních nákladů při stejné výkonnosti
  • Vysoká odolnost vůči korozi
  • Žádné úniky
  • Snadná instalace a snadná výměna
  • Vysoká odolnost
 • Které mezinárodní certifikace mají pájené deskové výměníky tepla Kaori?

  Naše pájené deskové výměníky tepla mají následující certifikace

  • Certifikáty od McDonnell Douglas Aircraft Co., U.S.A
  • Schválení JIS Marking.
  • Certifikát UL
  • Certifikát ISO 9001: 2000.
  • Certifikát CE.
  • Zpráva s výsledky testů ROHS
  • Ruský certifikát
  • Russia Gosrt-R
 • Na co si mám při použití pájených deskových výměníků tepla dát pozor?

  S našimi pájenými výměníky tepla nelze použít kapaliny, které jsou výbušné, extrémně hořlavé, vysoce toxické, vysoce korozivní, nebezpečné atd. (tj. kyselina dusičná, kyselina sírová, atd.)

  Při použití našich pájených deskových výměníků tepla pro vodní aplikace doporučujeme použít čistou vodu. Je-li použita voda neznámé kvality, je třeba na vstup vody do pájeného deskového výměníku tepla umístit filtr a sítko, a tak odfiltrovat jakékoli nečistoty nebo přítomné velké částice. Ve většině případů se doporučuje filtr s velkostí sítka zhruba 20 (počet otvorů na palec). Pokud výměníkem tepla protéká nefiltrovaná voda, průtoku vody mohou bránit částice nečistot. V těchto případech se může stát, že voda ve výměníku díky zamezení průtoku zamrzne a tak může ohrozit celou jednotku.

  Chlorovaná voda, voda v plaveckých bazénech nebo mořská voda je k použití v pájených deskových výměnících tepla vhodná, ale vyžaduje použití speciálních materiálů odolných vůči korozi. V případě, že potřebujete zařízení vhodná pro chlorovanou nebo mořskou vodu, informujte se prosím u svého obchodního zástupce.

  Pokud pájený deskový výměník tepla funguje jako kondenzátor, plynné chladivo vstupuje do kondenzátoru hrdlem v jeho horní levé části a kapaliné chladivo vystupuje z kondenzátoru hrdlem ve spodním levém rohu. Voda musí do kondenzátoru vstupovat vpravo dole a vystupovat vpravo nahoře. Voda a kapaliny proudí v protisměrném proudu. Více informací naleznete v návodu k instalaci.

 • Jaká je záruční doba pájených deskových výměníků tepla?

  Kaori vymění váš pájený deskový výměník tepla zdarma v případě, že defekty vznikly v důsledku zpracování materiálu nebo opracování a došlo k nim v průběhu záruční doby. Záruční doba je 12 měsíců od doručení, nebo jiná - podle dohody s kupujícím. Výjimky jsou 

  1. Selhání pájeného deskového výměníku tepla je způsobeno nesprávným nebo nedbalým použitím pájeného deskového výměníku tepla.. 
  2. Selhání způsobená zamrznutím nebo přírodními katastrofami, například záplavami nebo požárem.
  3. Škody způsobené nesprávnou nebo vadnou instalací nebo je-li produkt vystaven korozivním vlivům škodlivým pro jeho strukturu.