Palivový článek

Doporučený model

Čistá energie je cesta budoucnosti. Společnost Kaori se spojila s několika lídry v oboru palivových článků a vyvinuli novou generaci systémů obnovitelné energie - navrhli a upravili inovativní řešení pro přenos tepla. Generace palivových článků je ekologicky šetrným zdrojem energie s čistými emisemi. Kontrola tepla, vlhkosti a systémy kontroly komprese musí spolupracovat a fungovat dohromady, aby mohly palivové články fungovat efektivně. Tyto systémy závisí na vysoce kvalitních výměnících tepla a společnost Kaori vyvinula výměníky Série H pro rozvíjející se systémy palivových článků.

Kaori Brazed Plate Heat Exchanger for Fuel Cell

BPHE for Fuel Cell Catalogue

DOWNLOAD