Tepelná čerpadla

Doporučený model

Tepelná čerpadla jsou v současnosti nejefektivnější technologií vytápění, která využívá chladivového cyklu pro přenos energie z okolí do topné vody nebo teplé užitkové vody. Tepelná čerpadla jsou považována za ekologické vytápěcí systémy, neboť v porovnání s tradičními kotli spotřebují při výrobě horké vody zhruba čtvrtinu energie. Tepelná čerpadla země-voda, voda-voda nebo vzduch-voda se běžně používají s dalšími systémy, například se systémy solárního ohřevu k ještě významnějšímu snížení spotřeby energie. Tepelná čerpadla jsou hodnocena podle svého koeficientu výkonnosti (SCOP) a při použití vysoce výkonných výměníků Kaori dokážete udržet svůj koeficient výkonnosti vysoký a náklady nízké. Série C je speciálně navržená pro tepelná čerpadla na CO2 a jsou konstruované pro provozní tlak až 140 bar. Pro další typy tepelných čerpadel se hodí Série K a nebo Série R ,které jsou také spolehlivou a vysoce výkonnou volbou pro Vaše zařízení.  

BPHE for Heat Pump Catalogue

DOWNLOAD