Hydraulický systém

Doporučený model

Chlazení hraje významnou roli ve výkonnosti a údržbě hydraulického systému. Přehřátí může mít nežádoucí účinky na komponenty hydraulického systému a v důsledku toho může docházet k nákladným odstávkám. Při vysokých teplotách existuje riziko oxidace oleje a vzniku korozivních kyselin a kalu, který sníží výkonnost a způsobí rychlé opotřebení částí systému. BPHE Kaori Série K je nejkompaktnějším vysoce výkonným řešením pro chlazení důležitých hydraulických komponentů a zachování optimálních teplot oleje.