Vstřikovací stroj

Doporučený model

Vstřikovací stroje zpravidla využívají hydraulické systémy při vstřikování plastu do forem. Pro optimální efektivitu výroby musí být správně vychlazeny jak hydraulické systémy, tak svařené části. Teplotu hydraulického oleje je třeba kontrolovat, aby se zajistilo efektivní fungování hydraulických systémů, k co nejrychlejšímu snížení teploty vstřikování je třeba přesných chladicích řešení, aby nedošlo ke smrsknutí. Pokud ke chlazení dojde příliš rychle, plast se oddělí od vstřikovací formy a dojde k dramatickému poklesu přenosové rychlosti tepla. Vzhledem k tomu, že chlazení představuje při vstřikování významnou součásti, termální efektivity je tou nejvyšší prioritou. BPHE Kaori Série K jsou cenově efektivní a vysoce výkonná řešení pro snížení délky času chlazení a umožňují uživatelům zvýšit efektivitu výroby.