Řezání laserem/Elektronika

Doporučený model

Moderní laserová zařízení a externí optika potřebují chlazení k zachování optimálních provozních teplot. Menší laserová zařízení obecně používají ke zchlazení vody obíhající ve výměníku tepla vzduchem chlazené systémy. Větší laserová zařízení využívají vodou chlazený systém a k zajištění cirkulace vody používají čerpadlo. Běžně používanou chladicí látkou k odebrání tepla z citlivých elektronických komponentů je deionizovaná voda, kterou není vhodné používat s mědí. Společnost Kaori nabízí verze výměníků tepla pájené niklem - Sérii K, která je k použití s deionizovanou vodou mnohem vhodnější a naše BPHE Série H se hodí k použití v situacích s extrémně vysokými teplotami.