ORC - Organický Rankinův cyklus - zařízení pro společnou výrobu elektřiny a tepla

Doporučený model

Zařízení ORC používá průmyslové odpadní teplo nebo geotermální teplo k odpařování chladiva ve výměníku tepla - výparníku. Chladivo o vysoké teplotě a vysokém tlaku potom přejde do expandéru a pohání generátory, které vyrábí energii. Po výstuzpu z expandéru vstupuje chladivo do dalšího výměníku tepla - kondenzátoru kde dochází k jeho ochlazení do kapalného stavu a díky tomu může celý cyklus pokračovat. Jak při procesu odpařování, tak při procesu kondenzace, pájený deskový výměník tepla přímo ovlivňuje výkonnost zařízení pro společnou výrobu energie ORC. Standardní BPHE Kaori Série K a BPHE s velkým průtokem Série Z jsou cenově dostupným a vysoce účinným řešením pro systémy ORC. Kromě toho, BPHE Kaori Série I bezpečně vyřeší situace, kdy se v chladicí látce výparníku očekávají časté termální nebo tlakové šoky.