Elektrárny

Doporučený model

Tepelné elektrárny používají k výrobě energie turbíny poháněné vodní párou. Poté, co pára projde turbínami, zkondenzuje zpět na vodu a tak ji lze použít znovu nebo ji lze vrátit do vodního zdroje. Chladicí požadavky elektrárny se řídí tepelnou účinností a chlazení vody lze dosáhnout dvěma způsoby. Pokud se elektrárna nachází v blízkosti velkého zdroje vody, snadno lze jednoduchými kondenzátory prohánět velké množství vody a tu poté vracet do vodního zdroje jen trochu zahřátou. Není-li dostatečný zdroj vody k dispozici, používá se chladicí odpařovací věž, nicméně v takovém případě dochází ke ztrátě určitého množství vody a je třeba ji neustále doplňovat. Teplota částí pro výrobu energie z turbín, interního provozního oleje, oleje v převodovce nebo chladicí vody se bude postupně zvyšovat. Je-li teplota provozní kapaliny v turbíně příliš vysoká, může dojít k mechanickému poškození zařízení na výrobu energie a proto navrhujeme použít spolehlivé, vysoce výkonné BPHE Kaori, které budou vyhovovat potřebám chlazení vaší elektrárny.