Větrná energie - Převodovka

Doporučený model

cost-effective cooling solutions to keep wind mills running efficiently. Využívání větrné energie se ve světě neustále zvyšuje, neboť pomáhá zásobovat distribuční síť obnovitelnou energií. Optimální generování větrné energie závisí na kompaktních, vysoce výkonných výměnících tepla, které vyžadují minimální údržbu a chladí převodový olej používaný k mazání převodovky. Kaori nabízí pro efektivní provoz větrných elektráren vysoce kvalitní a cenově dostupná řešení vyžadující minimální údržbu.