Miljöpåverkan

Miljömässig hållbarhet handlar inte bara om att bevara våra resurser, men att kunna dela ett arv för kommande generationer också. Det som vi gör nu för att minska vår miljöpåverkan kommer att påverka direkt den värld som vi överlämnar till våra barn.
Vi är alla ansvariga för att minska vårt koldioxidavtryck och vi ska vara medvetna om energi och material som vi använder.
 
På Kaori bidrar vi till vår värld genom att delta i grön energiteknik och göra dem mer effektiva.  Vi tror på en effektiv användning av högvärdiga material och tillverkning av kvalitetsprodukter som varar.  Vi utformar relativt små men högeffektiva termiska lösningar som kräver mindre material för att tillverka, använder mindre arbetsvätskor, och kräver mindre energi för att fungera; allt resulterar i ett mindre kolavtryck jämfört med traditionella skal och tubvärmeväxlare.
 
Till stöd för miljömässig hållbarhet, har Kaori odlat en företagskultur av medveten användning av energi.  Inte nog med att vi tillverkar högkvalitativa termiska lösningar, vi uppmuntrar också alla anställda att vara medvetna om sin egen energiförbrukning samt lokala och globala miljöfrågor.  Tillsammans arbetar vi hand i hand att bli mer energieffektiva och skydda vår miljö.