Fördelarna med Kaori lödda plattvärmeväxlare

Fördelarna med Kaori lödda plattvärmeväxlare

Kaori lödda plattvärmeväxlare är den mest effektiva, ekonomiska och miljövänliga termiska lösningen för aktuellaindustriella behov.  De många fördelarna med Kaori lödda plattvärmeväxlare går hand i hand med dess högeffektiva termiska design.

Användning av Kaori lödda plattvärmeväxlare erbjuder följande fördelar:

Hög termisk prestanda

Kaori lödda plattvärmeväxlare har hög termisk prestanda som baseras på grundläggande termiska principer och som löds samman med Kaoris kompetens inom värmeteknik. Hastighet av värmeöverföring ökar med ledande yta och kan ökas ytterligare med vätsketurbulens.  Vi drar nytta av denna princip genom att löda samman tunna plattor av hög kvalitet och på så sätt maximera den tillgängliga ytan för värmeöverföring.

Högt turbulent flöde för att minska föroreningen

Varje korrugerad platta är också utformad för att öka vätsketurbulens.  Både dess vinkel, mönster, och djup kan optimeras för prestanda i samband med specifika arbetsvätskor. Högt turbulent flöde främjar skrubbereffekt inom värmeväxlaren för att minska föroreningen och bibehålla värmeväxlarens höga prestanda.

Effektiv användning av material

Kaori lödda plattvärmeväxlare uppvisar sådan hög termisk prestanda att vi kan minska storleken på värmeväxlaren påtagligt och fortfarande uppnå målsatta arbetstemperaturer.  Denna stora minskning när det gäller storlek leder till totala besparingar i material, utrymme, frakt, installation, och volymer av kylmedel.  Kaori lödda plattvärmeväxlare är faktiskt högledande värmeöverföringsytor som staplades tillsammans och nästan hela materialet används för värmeöverföring.  Detta innebär inte bara mer effektiv användning av material, men det också leder till en stor minskning av material som behövs för att avklara arbetet.

Minskning av CO2 utsläpp

Termiska lösningar som är mindre, lättare, och mer kompakta ger större flexibilitet av design till ingenjörer och ger dessutom många miljöfördelar.  Dess mindre storlek reducerar också CO2 utsläpp från produktion, transport och kräver mindre arbetsvätska för att fungera.

Kaoris långa erfarenhet i tillverkning och expertis inom termisk teknologi tillåter oss att vara flexibla när vi anpassar våra värmeväxlare för att möta dig där du är.  Kaori lödda plattvärmeväxlare kan anpassas för att hantera ett brett spektrum av system och kapaciteter och kan också paras med de korrekta anslutningar du behöver för enkel installation.