Installationsanvisning

  • Installera den lödda plattvärmeväxlaren i motströmsriktningen: För att hålla lägre vattenvolym under kontakten.  •     Installera den lödda plattvärmeväxlaren i motströmsriktningen::För att uppnå hög termisk effektivitet och hög värmeöverföringshastighet..
Monteringsförslag : För olika sätt att montera Lödda PlattvärmeväxlarenRengöring

  • Den lösning som användes bör vara en svagt sur lösning med koncentration mindre än 5%, citronsyra till exempel.
  • Om syrakoncentrationen skulle vara för hög, kan kopparn och rostfria stålet inuti etsas eller korrodera.
  • Spola lödda plattvärmeväxlare med stora mängder färskvatten innan du startar systemet

för att tömma ut kvarvarande syralösning.

Ladda ner instruktionsboken