Värmepumpar

rekommendation

Värmepumpar är en ny effektivare värmeteknik som använder den omvända kylcykeln för att utnyttja värme från utsidan för varmvatten och värme.  Värmepumpar betraktas som ett grönt värmesystem som använder ungefär en fjärdedel av energin i traditionella pannor för att producera varmvatten.  Geotermisk mark-källa, vatten-källa, och luft-källa värmepumpar används vanligen med andra system såsom solvärmesystem för att ytterligare minska energiförbrukningen.  Värmepumpar betygssätts av sin värmefaktor (COP) och med hjälp av Kaori högprestanderande lödda plattvärmeväxlare kan du hålla din COP hög och din kostnad låg.  KaoriC serienav lödda plattvärmeväxlare är särskilt utformad för CO2 värmepumpar med förmåga att motstå arbetstryck upp till 140 bar.  För andra typer av värmepumpar, kommer K serien och / eller R serien att vara ett pålitligt högpresterande val för dig.
 

BPHE for Heat Pump Catalogue

DOWNLOAD