Çevresel Etki

Çevresel sürdürülebilirlik, yalnızca kaynaklarımızın korunmasıyla değil, aynı zamanda gelecek nesillere bir miras bırakabilmekle ilgilidir. Çevreye bıraktığımız izi azaltmak için bugün yaptıklarımız, çocuklarımıza bıraktığımız dünya üzerinde doğrudan bir etki yaratacaktır. Karbon ayak izimizi azaltmak ve kullandığımız enerji ve malzemeler konusunda dikkatli olmak, hepimizin sorumluluğudur.

Kaori’de, yeşil enerji teknolojilerine katılarak ve bunları daha verimli hale getirerek dünyamıza katkıda bulunmaktayız. Yüksek kalitede malzemeleri verimli bir şekilde kullanmanın ve uzun süre dayanan kaliteli ürünler yapmanın önemine inanıyoruz. Üretim için daha az malzeme gerektiren, daha az çalışma akışkanı kullanan ve çalışması için daha az enerji gerektiren nispeten küçük ama son derece verimli termal çözümler tasarlamaktayız; bu özelliklerin tümü de geleneksel gövde ve boru tipi ısı eşanjörlerine kıyasla daha az karbon ayak izi ile sonuçlanır.

Kaori, çevresel sürdürülebilirliği destekleyecek şekilde, enerjinin bilinçli kullanımını içeren bir şirket kültürü geliştirmiştir. Yalnızca yüksek kalitede termal çözümler üretmekle kalmıyoruz, aynı zamanda bütün çalışanlarımızı, kendi enerji tüketimlerinin yanı sıra çevre ile ilgili yerel ve küresel meseleler konusunda bilinçlenmeleri için teşvik ediyoruz. Birlikte, enerjiden daha fazla tasarruf etmek ve çevremizi korumak için el ele çalışıyoruz.